VUS Nguyễn Thị Minh Khai Q. 1 (1)

Trung Tâm Tiếng Anh
189 Nguyễn Thị Minh Khai, Q. 1, TP. HCM

VUS Nguyễn Thị Minh Khai Q. 1

Reviews - 1
Trung bình:
Trung Tâm Tiếng Anh
189 Nguyễn Thị Minh Khai, Q. 1, TP. HCM
Quang Trần channel (Học viên)
2021-02-23 11:04:08  Share

Nên coi lại thái độ của nam nhân viên giữ xe.. thái độ rất không tốt, ngày nào đi học đưa 4k đễ giữ xe thì cũng ko phãi là rẽ đối với tôi.. nhưng khi nhan viên sắp xếp để xe gọn lại thì dùng dằng với xe , không phù hợp hới môi trường học này, nên xem xét lại