VUS Xa Lộ Hà Nội Q. 9 (1)

Trung Tâm Tiếng Anh
https://vus.edu.vn/
706A Xa Lộ Hà Nội, Q. 9, TP. HCM

VUS Xa Lộ Hà Nội Q. 9

Reviews - 1
Trung bình:
Trung Tâm Tiếng Anh
https://vus.edu.vn/
706A Xa Lộ Hà Nội, Q. 9, TP. HCM
Nguyễn Thanh Tiền (Học viên)

Một trong những trung tấm tiếng anh lớn tại HCM.
Chuyên đào tạo các lọai ielts Toiec....