Xây dựng miền Trung (3)

Đại Học
24 Nguyễn Du - Tp. Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên

Xây dựng miền Trung

Reviews - 3
Trung bình:
Đại Học
24 Nguyễn Du - Tp. Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên
Khả Việt (Sinh viên)
2021-03-29 10:35:50  Share

Mình sinh viên kiến trúc ra trường được 2 năm, và đã có công việc đúng ngành khi ra trường, cảm ơn các thầy cô trong khoa kiên trúc và các thầy bên xây dựng đã truyền đạt những kiến thức thực tế, sau này ra trường đó là một hành trang quý. cảm ơn

Mai Tỉnh Võ (Sinh viên)
2021-03-29 10:35:11  Share

Nơi đào tạo tôi trở thành kỹ sư

Mai Tỉnh Võ (Sinh viên)
2021-03-29 10:34:18  Share

Nơi đào tạo tôi trở thành kỹ sư