Chào mừng, và cảm ơn bạn đã quan tâm đến Review Trường, trang web của chúng tôi tại https://reviewtruong.com và tất cả các trang web liên quan, các phần mềm có thể tải xuống, ứng dụng di động (bao gồm cả ứng dụng máy tính bảng) và các dịch vụ khác do chúng tôi cung cấp và trên đó liên kết đến Chính sách bảo mật này được hiển thị và tất cả các liên lạc khác với các cá nhân thông qua các phương tiện bằng văn bản hoặc bằng miệng, như email hoặc điện thoại (gọi chung là Trang web, Dịch vụ của chúng tôi).    

Chính sách bảo mật này (“Chính sách”) mô tả thông tin mà chúng tôi thu thập trên hoặc thông qua Dịch vụ, cách chúng tôi sử dụng và tiết lộ thông tin đó và các bước chúng tôi thực hiện để bảo vệ thông tin đó. Bằng cách truy cập Trang web hoặc bằng cách mua hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn chấp nhận các thông lệ về quyền riêng tư được mô tả trong Chính sách này.    

Chính sách này được kết hợp và tuân theo Điều khoản sử dụng của Review Trường. Các thuật ngữ viết hoa được sử dụng nhưng không được xác định trong Chính sách này có nghĩa được gán cho chúng trong Điều khoản sử dụng của Review Trường.

1. Các định nghĩa

“Dữ liệu khách hàng” nghĩa là dữ liệu cá nhân, báo cáo, địa chỉ và các tệp, thư mục hoặc tài liệu khác ở dạng điện tử mà Người dùng Dịch vụ lưu trữ trong Dịch vụ.

“Dữ liệu cá nhân” có nghĩa là bất kỳ thông tin liên quan đến một thể nhân xác định hoặc nhận dạng.

“Khu vực chung” có nghĩa là khu vực của Trang web có thể được truy cập bởi cả Người dùng và Khách truy cập mà không cần phải đăng nhập.

“Khu vực hạn chế” có nghĩa là khu vực của Trang web chỉ có thể được truy cập bởi Người dùng và nơi truy cập yêu cầu đăng nhập.

“Người dùng” có nghĩa là nhân viên, đại lý hoặc đại diện của Khách hàng, người chủ yếu sử dụng các khu vực hạn chế của Trang web cho mục đích truy cập Dịch vụ trong khả năng đó.

“Khách viếng thăm” có nghĩa là một cá nhân không phải là Người dùng, sử dụng khu vực chung nhưng không có quyền truy cập vào các khu vực hạn chế của Trang web hoặc Dịch vụ.

2. Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập các loại thông tin khác nhau từ hoặc thông qua Dịch vụ. Các cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân của Review Trường chủ yếu là việc xử lý là cần thiết để cung cấp Dịch vụ theo Điều khoản sử dụng của Review Trường và việc xử lý được thực hiện vì lợi ích hợp pháp của Review Trường, được giải thích thêm trong phần Cách chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập của chính sách này. Chúng tôi cũng có thể xử lý dữ liệu theo sự đồng ý của bạn, yêu cầu nó phù hợp.

2.1. Thông tin do người dùng cung cấp

Khi bạn sử dụng Dịch vụ, với tư cách là Người dùng hoặc Khách truy cập, bạn có thể cung cấp và chúng tôi có thể thu thập Dữ liệu Cá nhân. Ví dụ về Dữ liệu Cá nhân bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ gửi thư, số điện thoại di động và thẻ tín dụng hoặc thông tin thanh toán khác. Dữ liệu cá nhân cũng bao gồm các thông tin khác, chẳng hạn như khu vực địa lý hoặc sở thích, khi bất kỳ thông tin nào như vậy được liên kết với thông tin xác định một cá nhân cụ thể. Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu cá nhân theo nhiều cách khác nhau trên Dịch vụ. Ví dụ: khi bạn đăng ký Tài khoản, hãy sử dụng Dịch vụ, đăng Dữ liệu khách hàng, tương tác với những người dùng khác của Dịch vụ thông qua khả năng liên lạc hoặc nhắn tin hoặc gửi cho chúng tôi các yêu cầu liên quan đến dịch vụ khách hàng.

2.2. Thông tin được thu thập bởi khách hàng

Khách hàng hoặc Người dùng có thể lưu trữ hoặc tải lên Dữ liệu khách hàng dịch vụ. Review Trường không có mối quan hệ trực tiếp với các cá nhân có Dữ liệu cá nhân mà họ lưu trữ như một phần của Dữ liệu khách hàng. Mỗi Khách hàng có trách nhiệm cung cấp thông báo cho khách hàng và người thứ ba về mục đích Khách hàng thu thập Dữ liệu Cá nhân của họ và cách Dữ liệu Cá nhân này được xử lý trong hoặc thông qua Dịch vụ như một phần của Dữ liệu Khách hàng.

2.3. Thông tin “tự động thu thập”

Khi Người dùng hoặc Khách truy cập sử dụng Dịch vụ, chúng tôi có thể tự động ghi lại một số thông tin nhất định từ thiết bị Người dùng hoặc Khách truy cập bằng cách sử dụng nhiều loại công nghệ khác nhau. Thông tin này được tự động thu thập “thông tin có thể bao gồm địa chỉ IP hoặc địa chỉ thiết bị hoặc ID khác, trình duyệt web và / hoặc loại thiết bị, các trang web hoặc trang web được truy cập ngay trước hoặc ngay sau khi sử dụng Dịch vụ, các trang hoặc nội dung khác mà Chế độ xem của Người dùng hoặc Khách truy cập hoặc tương tác với Dịch vụ và ngày và giờ truy cập, truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ. Chúng tôi cũng có thể sử dụng các công nghệ này để thu thập thông tin liên quan đến tương tác của Khách truy cập hoặc Người dùng với các thông báo email, chẳng hạn như Khách truy cập hoặc Người dùng mở, nhấp vào hoặc chuyển tiếp tin nhắn. Thông tin này được thu thập từ tất cả Người dùng và Khách truy cập.

2.4. Dịch vụ tích hợp

Bạn có thể được cung cấp tùy chọn truy cập hoặc đăng ký Dịch vụ thông qua việc sử dụng tên người dùng và mật khẩu của mình cho một số dịch vụ được cung cấp bởi các bên thứ ba (mỗi, một Dịch vụ tích hợp trên mạng), chẳng hạn như thông qua việc sử dụng tài khoản Google của bạn hoặc mặt khác, có tùy chọn cho phép Dịch vụ tích hợp cung cấp Dữ liệu cá nhân hoặc thông tin khác cho chúng tôi. Bằng cách cho phép chúng tôi kết nối với Dịch vụ tích hợp, bạn cho phép chúng tôi truy cập và lưu trữ tên, địa chỉ email, ngày sinh, giới tính, thành phố hiện tại, URL ảnh hồ sơ và các thông tin khác mà Dịch vụ tích hợp cung cấp cho chúng tôi và sử dụng và tiết lộ nó theo Chính sách này. Bạn nên kiểm tra cài đặt quyền riêng tư của mình trên mỗi Dịch vụ tích hợp để hiểu thông tin nào mà Dịch vụ tích hợp cung cấp cho chúng tôi và thực hiện các thay đổi khi thích hợp. Vui lòng xem kỹ từng điều khoản sử dụng và chính sách quyền riêng tư của Dịch vụ tích hợp trước khi sử dụng dịch vụ của họ và kết nối với Dịch vụ của chúng tôi.

2.5. Thông tin từ các nguồn khác

Chúng tôi có thể lấy thông tin, bao gồm Dữ liệu cá nhân, từ các bên thứ ba và các nguồn khác ngoài Dịch vụ, chẳng hạn như đối tác, nhà quảng cáo, tổ chức xếp hạng tín dụng và Dịch vụ tích hợp. Nếu chúng tôi kết hợp hoặc liên kết thông tin từ các nguồn khác với Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập thông qua Dịch vụ, chúng tôi sẽ coi thông tin kết hợp là Dữ liệu cá nhân theo Chính sách này.

3. Sử dụng thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập theo nhiều cách khác nhau trong việc cung cấp Dịch vụ và vận hành doanh nghiệp của chúng tôi, bao gồm:

3.1. Hoạt động

Chúng tôi sử dụng thông tin – ngoài Dữ liệu khách hàng – để vận hành, duy trì, nâng cao và cung cấp tất cả các tính năng của Dịch vụ, để cung cấp các dịch vụ và thông tin mà bạn yêu cầu, để trả lời các nhận xét và câu hỏi cũng như hỗ trợ cho người dùng Dịch vụ. Chúng tôi chỉ xử lý Dữ liệu khách hàng theo các hướng dẫn được cung cấp bởi Khách hàng hoặc Người dùng hiện hành.

3.2. Cải tiến

Chúng tôi sử dụng thông tin để hiểu và phân tích xu hướng sử dụng và sở thích của Khách truy cập và Người dùng của chúng tôi, để cải thiện Dịch vụ và để phát triển các sản phẩm, dịch vụ, tính năng và chức năng mới. Nếu mục đích này yêu cầu Review Trường xử lý Dữ liệu khách hàng, thì dữ liệu sẽ chỉ được sử dụng ở dạng ẩn danh hoặc tổng hợp.

3.3. Truyền thông

Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email của Khách truy cập hoặc Người dùng hoặc thông tin khác – ngoài Dữ liệu của Khách hàng – để liên hệ với Khách truy cập hoặc Người dùng đó (i) cho các mục đích quản trị như dịch vụ khách hàng, để giải quyết vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm quyền riêng tư hoặc các vấn đề phỉ báng liên quan đến Dữ liệu khách hàng hoặc Dữ liệu cá nhân được đăng trên Dịch vụ hoặc (ii) với các cập nhật về chương trình khuyến mãi và sự kiện, liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ do chúng tôi và các bên thứ ba chúng tôi làm việc cùng cung cấp. Bạn có khả năng từ chối nhận bất kỳ thông tin quảng cáo nào như được mô tả bên dưới trong “Lựa chọn của bạn”.

3.4. Cookies và Công nghệ theo dõi

Chúng tôi sử dụng thông tin được thu thập tự động và các thông tin khác được thu thập trên Dịch vụ thông qua cookie và các công nghệ tương tự để: (i) cá nhân hóa Dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như ghi nhớ thông tin của Người dùng hoặc Khách truy cập để Người dùng hoặc Khách truy cập sẽ không phải nhập lại. trong một chuyến thăm hoặc trong các chuyến thăm tiếp theo; (ii) cung cấp quảng cáo, nội dung và thông tin tùy chỉnh; (iii) theo dõi và phân tích hiệu quả của Dịch vụ và các hoạt động tiếp thị của bên thứ ba; (iv) theo dõi các số liệu sử dụng trang tổng hợp, chẳng hạn như tổng số khách truy cập và các trang được xem; và (v) theo dõi các mục, bài đăng và trạng thái của bạn trong bất kỳ chương trình khuyến mãi hoặc hoạt động nào khác trên Dịch vụ. Bạn có thể lấy thêm thông tin về cookie bằng cách truy cập http://www.allaboutcookies.org .

3.5. Phân tích

Chúng tôi sử dụng Google Analytics để đo lường và đánh giá quyền truy cập và lưu lượng truy cập trên Khu vực công cộng của Trang web và tạo báo cáo điều hướng người dùng cho quản trị viên Trang web của chúng tôi. Google hoạt động độc lập với chúng tôi và có chính sách bảo mật riêng, chúng tôi khuyên bạn nên xem xét lại. Google có thể sử dụng thông tin được thu thập thông qua Google Analytics để đánh giá hoạt động của Người dùng và Khách truy cập trên Trang web của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, hãy xem Chia sẻ dữ liệu và quyền riêng tư của Google Analytics.

Chúng tôi thực hiện các biện pháp để bảo vệ thông tin kỹ thuật được thu thập bằng cách sử dụng Google Analytics. Dữ liệu được thu thập sẽ chỉ được sử dụng trên cơ sở cần biết để giải quyết các vấn đề kỹ thuật, quản trị Trang web và xác định tùy chọn của khách truy cập; nhưng trong trường hợp này, dữ liệu sẽ ở dạng không thể nhận dạng được. Chúng tôi không sử dụng bất kỳ thông tin nào để xác định Khách truy cập hoặc Người dùng.

3.6. Giới hạn bổ sung khi sử dụng dữ liệu người dùng Google của bạn

Mặc dù có bất kỳ điều gì khác trong Chính sách bảo mật này, nếu bạn cung cấp quyền truy cập Ứng dụng vào dữ liệu Google của mình, việc sử dụng dữ liệu đó của Ứng dụng sẽ phải tuân theo các hạn chế bổ sung sau:

  • Nếu bạn cung cấp Ứng dụng truy cập vào dữ liệu Gmail của mình, Ứng dụng sẽ chỉ sử dụng quyền truy cập để đọc, viết, sửa đổi hoặc kiểm soát nội dung thư Gmail (bao gồm tệp đính kèm), siêu dữ liệu, tiêu đề và cài đặt để cung cấp ứng dụng email khách cho phép người dùng soạn thảo , gửi, đọc và xử lý email và sẽ không chuyển dữ liệu Gmail này cho người khác trừ khi cần phải cung cấp và cải thiện các tính năng này, tuân thủ luật pháp hiện hành hoặc là một phần của việc sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản.
  • Nếu bạn cung cấp Ứng dụng truy cập vào dữ liệu Google Drive của mình, Ứng dụng sẽ chỉ sử dụng quyền truy cập để đọc các tệp cụ thể và hiển thị trên Ứng dụng cho bạn và cho những người dùng khác mà bạn cho phép chia sẻ các tệp đó. Ứng dụng sẽ không đồng bộ hóa và lưu trữ các tệp của bạn trừ khi bạn chọn chọn một tệp cụ thể để tải lên máy chủ của mình. Ứng dụng sẽ không sửa đổi dữ liệu của bạn trên Google Drive.
  • Ứng dụng sẽ không sử dụng dữ liệu này để phục vụ quảng cáo.
  • Ứng dụng sẽ không cho phép con người đọc dữ liệu này trừ khi chúng tôi có thỏa thuận xác nhận của bạn đối với các tin nhắn cụ thể, làm như vậy là cần thiết cho các mục đích bảo mật như điều tra lạm dụng, tuân thủ luật pháp hiện hành hoặc cho các hoạt động nội bộ của Ứng dụng và ngay cả khi chỉ khi dữ liệu đã được tổng hợp và ẩn danh.

4. Tiết lộ thông tin của bạn

Trừ khi được mô tả trong Chính sách này, chúng tôi sẽ không cố ý tiết lộ Dữ liệu cá nhân hoặc Dữ liệu khách hàng mà chúng tôi thu thập hoặc lưu trữ trên Dịch vụ cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của Khách truy cập, Người dùng hoặc Khách hàng hiện hành. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cho các bên thứ ba nếu bạn đồng ý cho chúng tôi làm như vậy, cũng như trong các trường hợp sau:

4.1. Thông tin không hạn chế

Bất kỳ thông tin nào bạn tự nguyện chọn đưa vào Khu vực chung, chẳng hạn như trang hồ sơ công khai, sẽ có sẵn cho bất kỳ Khách truy cập hoặc Người dùng nào có quyền truy cập vào nội dung đó.

4.2. Các nhà cung cấp dịch vụ

Chúng tôi làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, những người cung cấp trang web, phát triển ứng dụng, lưu trữ, bảo trì và các dịch vụ khác cho chúng tôi. Các bên thứ ba này có thể có quyền truy cập hoặc xử lý Dữ liệu cá nhân hoặc Dữ liệu khách hàng như một phần của việc cung cấp các dịch vụ đó cho chúng tôi. Chúng tôi giới hạn thông tin được cung cấp cho các nhà cung cấp dịch vụ này ở mức cần thiết để họ thực hiện các chức năng của họ và hợp đồng của chúng tôi với họ yêu cầu họ duy trì tính bảo mật của thông tin đó.

4.3. Thông tin không thể nhận dạng cá nhân

Chúng tôi có thể cung cấp một số thông tin tự động được thu thập, tổng hợp hoặc thông tin không thể nhận dạng cá nhân cho các bên thứ ba cho các mục đích khác nhau, bao gồm (i) tuân thủ các nghĩa vụ báo cáo khác nhau; (ii) cho mục đích kinh doanh hoặc tiếp thị; hoặc (iii) để giúp các bên đó hiểu được sở thích, thói quen và thói quen sử dụng của Khách hàng, Khách hàng và Khách truy cập đối với các chương trình, nội dung, dịch vụ và / hoặc chức năng nhất định có sẵn thông qua Dịch vụ, tất cả những điều đã nói ở trên các giới hạn bổ sung về việc sử dụng dữ liệu Người dùng Google của bạn như được nêu trong Chính sách bảo mật này.

4.4. Thực thi pháp luật, quy trình pháp lý và tuân thủ

Chúng tôi có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân hoặc thông tin khác nếu pháp luật yêu cầu hoặc tin tưởng rằng hành động đó là cần thiết để tuân thủ luật pháp hiện hành, để đáp ứng với lệnh của tòa án, tòa án tư pháp hoặc trát tòa chính phủ khác, hoặc hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan chính phủ khác.

Chúng tôi cũng có quyền tiết lộ Dữ liệu cá nhân hoặc thông tin khác mà chúng tôi tin rằng, theo thiện chí, là phù hợp hoặc cần thiết để (i) đề phòng chống lại trách nhiệm pháp lý, (ii) bảo vệ bản thân hoặc người khác khỏi các hành vi hoặc sử dụng bất hợp pháp, lạm dụng hoặc bất hợp pháp , (iii) điều tra và tự bảo vệ mình trước mọi khiếu nại hoặc cáo buộc của bên thứ ba, (iv) bảo vệ tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của Dịch vụ và mọi phương tiện hoặc thiết bị được sử dụng để cung cấp Dịch vụ hoặc (v) bảo vệ tài sản của chúng tôi hoặc pháp lý khác quyền, thực thi hợp đồng của chúng tôi hoặc bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của người khác.

4.5. Thay đổi chủ sở hữu

Thông tin về Người dùng và Khách truy cập, bao gồm Dữ liệu Cá nhân, có thể được tiết lộ và mặt khác được chuyển cho người mua, người kế thừa hoặc người được chuyển nhượng như một phần của bất kỳ việc sáp nhập, mua lại, tài trợ nợ, bán tài sản hoặc giao dịch tương tự, cũng như trong trường hợp xảy ra mất khả năng thanh toán, phá sản hoặc nhận trong đó thông tin được chuyển cho một hoặc nhiều bên thứ ba là một trong những tài sản kinh doanh của chúng tôi và chỉ khi người nhận Dữ liệu người dùng hoặc khách truy cập tuân thủ Chính sách bảo mật có các điều khoản phù hợp với Chính sách bảo mật này.

Dữ liệu khách hàng có thể được chuyển giao vật lý hoặc điện tử cho người mua, hoặc người kế thừa hoặc người được chuyển nhượng như một phần của bất kỳ vụ sáp nhập, mua lại, tài trợ nợ, bán tài sản hoặc giao dịch tương tự, cũng như trong trường hợp mất khả năng thanh toán, phá sản hoặc nhận thông tin nào được chuyển cho một hoặc nhiều bên thứ ba là một trong những tài sản kinh doanh của chúng tôi, với mục đích duy nhất là tiếp tục hoạt động của Dịch vụ và chỉ khi người nhận Dữ liệu khách hàng tuân thủ Chính sách bảo mật có các điều khoản phù hợp với điều này Chính sách bảo mật.

5. Sử dụng COOKIES

Review Trường sử dùng “Cookie” để giúp cá nhân hóa và nâng cao tối đa hiệu quả sử dụng thời gian trực tuyến của Khách hàng.

Một cookie là một file văn bản được đặt trên đĩa cứng của bạn bởi một máy chủ của trang web. Cookie không được dùng để chạy chương trình hay đưa virus vào máy tính của Khách hàng. Cookie được chỉ định vào máy tính của Khách hàng và chỉ có thể được đọc bởi một máy chủ trang web trên miền được đưa ra cookie cho Khách hàng.

Một trong những mục đích của Cookie là cung cấp những tiện ích để tiết kiệm thời gian của Khách hàng khi sử dụng dịch vụ lần nữa mà không cần đăng ký lại thông tin sẵn có.

Khách hàng có thể chấp nhận hoặc từ chối dùng cookie. Hầu hết những Browser tự động chấp nhận cookie, nhưng Khách hàng có thể thay đổi những cài đặt để từ chối tất cả những cookie nếu Khách hàng thích. Tuy nhiên, nếu Khách hàng chọn từ chối cookie, điều đó có thể gây cản trở và ảnh hưởng không tốt đến một số dịch vụ được cung cấp bởi Review Trường.

6. Dịch vụ bên thứ ba

Dịch vụ có thể chứa các tính năng hoặc liên kết đến các trang web và dịch vụ do bên thứ ba cung cấp. Bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp trên các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba đều được cung cấp trực tiếp cho các nhà khai thác của các dịch vụ đó và tuân theo các chính sách của các nhà khai thác đó, nếu có, điều chỉnh quyền riêng tư và bảo mật, ngay cả khi được truy cập thông qua Dịch vụ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc các thực tiễn và chính sách về quyền riêng tư và bảo mật của các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba mà các liên kết hoặc quyền truy cập được cung cấp thông qua Dịch vụ. Chúng tôi khuyến khích bạn tìm hiểu về các chính sách bảo mật và quyền riêng tư của bên thứ ba trước khi cung cấp cho họ thông tin.

7. Dịch vụ bên thứ ba

Dịch vụ có thể chứa các tính năng hoặc liên kết đến các trang web và dịch vụ do bên thứ ba cung cấp. Bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp trên các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba đều được cung cấp trực tiếp cho các nhà khai thác của các dịch vụ đó và tuân theo các chính sách của các nhà khai thác đó, nếu có, điều chỉnh quyền riêng tư và bảo mật, ngay cả khi được truy cập thông qua Dịch vụ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc các thực tiễn và chính sách về quyền riêng tư và bảo mật của các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba mà các liên kết hoặc quyền truy cập được cung cấp thông qua Dịch vụ. Chúng tôi khuyến khích bạn tìm hiểu về các chính sách bảo mật và quyền riêng tư của bên thứ ba trước khi cung cấp cho họ thông tin.

8. Thay đổi về chính sách

Chúng tôi hoàn toàn có thể thay đổi nội dung trong trang này mà không cần phải thông báo trước, vui lòng truy cập lại trang này định kỳ để biết về bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách này mà chúng tôi có thể cập nhật theo thời gian. Khi cập nhật nội dung chính sách này, chúng tôi sẽ chỉnh sửa lại thời gian “Cập nhật lần cuối” bên dưới.

Vì vậy, Khi Khách hàng sử dụng dịch vụ của chúng tôi sau khi chỉnh sửa nghĩa là Khách hàng đã thừa nhận, đồng ý tuân thủ cũng như tin tưởng vào sự chỉnh sửa này. Do đó, chúng tôi đề nghị Khách hàng nên xem trước nội dung trang này trước khi truy cập các nội dung khác trên website cũng như Khách hàng nên đọc và tham khảo kỹ nội dung “Chính sách bảo mật” của từng website mà Khách hàng đang truy cập.

9. Thông tin liên hệ

Vui lòng liên hệ với chúng tôi với bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào về Chính sách này, Dữ liệu cá nhân của bạn, thực tiễn sử dụng và tiết lộ của chúng tôi hoặc các lựa chọn đồng ý của bạn qua email tại contact@reviewtruong.com. Nếu bạn có bất kỳ lo ngại hoặc khiếu nại nào về Chính sách này hoặc Dữ liệu cá nhân của mình, bạn có thể liên hệ với Review Trường qua email theo địa chỉ contact@reviewtruong.com