Hướng dẫn đăng thông tin trường

admin 05/12/2023

Để đăng thông tin trường lên trang reviewtruong.com, người dùng tiến hành đăng ký tài khoản và thực hiện các bước sau:

Bước 1: Chọn “Đăng Trường”

Bước 2: Chọn gói đăng tin phù hợp và chọn “Bắt Đầu”

Bước 3: Điền thông tin trường

Bước 4: Chọn danh mục phù hợp hoặc có thể chọn tất cả và điền Tagline

Bước 5: Điền thông tin học phí

Bước 6: Bấm chọn các tiện ích hoặc có thể chọn tất cả

Bước 7: Lần lượt chọn địa chỉ và nhập địa chỉ chi tiết

Bước 8: Nhập thông tin liên hệ của trường

Bước 9: Thêm liên kết về các trang mạng xã hội như Facebook, Youtube, …

Bước 10: Điền giờ hoạt động của trường

Bước 11: Cập nhật các hình ảnh về trường và điền link video youtube nếu có

Bước 12: Điền các câu hỏi thường gặp

Bước 13: Điền nội dung tuyển dụng (nếu có)

Bước 14: Chọn chế độ ăn và Phương pháp giáo dục 

Bước 15: Bấm Lưu & Xem trước

Bước 16: Chọn “Đăng trường” khi hoàn tất kiểm tra hoặc “Sửa trường” khi cần điều chỉnh

Bước 17: Điền thông tin thanh toán và chọn “Đặt hàng”

Hệ thống sẽ hiển thị thông báo đặt hàng thành công. Người dùng cần chờ Quản trị viên duyệt bài để bài đăng được hiển thị trên website Review Trường.